tarieven

Ons honorarium bedraagt de aan de zaak bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief van de advocaat die de betreffende werkzaamheden heeft verricht. Een overzicht van de aan de zaak bestede tijd vindt u in de als bijlage bij de declaratie meegezonden specificatie.

Onze huidige uurtarieven variëren van € 110,- tot € 210,- en zijn afhankelijk van de ervaring van de behandelend advocaat. Deze tarieven worden periodiek geïndexeerd. Over het uurtarief wordt een opslag berekend van 6% voor kantoorkosten.

In bijzondere gevallen kan, in overleg met de cliënt, een hoger uurtarief worden toegepast.

De voornoemde tarieven zijn exclusief BTW en verschotten, waaronder griffierecht, deurwaarderskosten, procureurskosten en kosten van externe deskundigen.

Onze werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd.

Incassotarief:
Voor het incasseren van onbetwiste vorderingen hanteren wij een honorarium van 6% van het te incasseren bedrag met een minimum van€ 2.500,- (excl. BTW, kantoorkosten en externe kosten) per gerechtelijke instantie. Vanzelfsprekend kunnen wij onze werkzaamheden in incassozaken ook op uurbasis voor u verrichten.

< terug naar 'overige informatie'